Эрдэм шинжилгээ, судалгааны ажил

Эрх зүй, нийгмийн ухааны сургуулийн багш нараас бичиж

хэвлүүлсэн сурах бичиг, гарын авлага

Багшийн нэр Сурах бичиг Гарын авлага Хугацаа
1 д/х Н.Нармандах   “Төрийн онол” 2013 он
2 д/х А.Отгонбаатар   “Торгох ялын түүхэн уламжлал" 2013 он
3 а/д Б.Даваажав, а/д С.Оюунчимэг хамтын бүтээл   “Гэр бүлийн эрх зүй" 2013 он
4 Иргэний эрх зүйн тэнхимийн хамтын бүтээл   “Иргэний эрх зүйн тестүүд” 2013 он
5 а/х Д.Бадамцэцэг   “Эрх зүй, төрийн онол” 2013.10 сар
6 а/х Т.Туяа   “Комъютерийн мэдээлэлд хууль бусаар нэвтрэх гэмт хэргийн мөрдөх ажиллагаа” 2013
7 а/х Б.Энхмаа   Enjoy reading” англи хэлний гарын авлага 2013.1 сар
8 а/д П.Уранбадам   “Selflearning of English vocabulary and texts“ 2013.3 сар
9 д/ч Н.Сайнаа   Пособия по развитию речи 2013 он
10 а/д Д.Батцэцэг   “Улс төр судлал” альбом, схем, 2013 он
11 Л.Алтанцэцэг   Албан хэрэг хөтлөлт 2013 он
12 д/ч Л.Одзаяа   Улс төр үндэс” хичээлийн тест, нэр томъёоны тайлбар 2013 он
13 а/х Д.Дэмбэрэл   Ачаа тээшийг тээврийн замд харгалзах аюулгүй хүргэх арга тактик 2013 он
14 д/х Ш.Ариунбилэг хамтын бүтээл /н.Тэмүүлэн МУИС/ Иргэний эрх зүй  /ерөнхий анги/   2013.7 сар

Эрдэм шинжилгээ, судалгааны ажлын талаар    

Ерөнхий эрдмийн сургуулиас 2013 оны II улиралд “Гадаад хэл ба өнөө үе”, “Сонсогч оюутны сонсох чадвар ба түүнийг хөгжүүлэх асуудал", "Гадаад хэл заах сэтгэл зүйн асуудлууд" сэдэвт эрдэм шинжилгээний бага хурлуудыг амжилттай зохион байгууллаа.

Буцах