Сонсогч-оюутны клуб

Цагдаагийн сургуулийн тэнхимүүдийн дэргэд дараах сонсогч-оюутны клубүүд ажиллаж байна.

Буцах