Яагаад ХСИС гэж?

Их сургуулийн статустай хууль сахиулах салбарын мэргэжилтэнг бэлтгэдэг цорын ганц сургууль.

Монгол Улсын  их дээд сургуульд тавигддаг шалгуур үзүүүлэлтийг бүрэн хангаж, 2 дахь удаагийн магадлан итгэмжлэлд хамрагдсан. 

Дараах хөнгөлөлт үйлчилгээг эдэлнэ.

1. Суралцах, судлах арга барилыг эзэмшинэ.

2. Эрдэм шинжилгээний судалгаа хийх, өөрийгөө илэрхийлэх нөхцөл бүрдэнэ.

3. Бие бялдраа хөгжүүлж, тэсвэр хатуужил сууна.

4. Төрийн  тэтгэлэгт хөтөлбөрт хамрагдана.

5. Сургалтын зардлыг төрөөс даана.

6. ХСИС-ийн сонсогчийн хувцас, цол хэрэглэнэ.

Дараах боломжууд нээгдэнэ.

1. Төгсөөд төрийн тусгай албанд шууд ажиллах боломжтой.

2. Харьяа агентлагын дунд офицерын цолтой төгсөнө.

3.  Ажлын байр бэлэн.

4. Суралцсан хугацааг цэргийн алба хаасан хугацаанд тооцно.

Буцах