ИХ СУРГУУЛИЙН УДИРДЛАГА
 ХУУЛЬ САХИУЛАХЫН ИХ СУРГУУЛИЙН ЗАХИРАЛ

 

мэдээлэл оруулаагүй байна.

 

 ЭРДЭМ ШИНЖИЛГЭЭ ЭРХЭЛСЭН ТЭРГҮҮН ДЭД ЗАХИРАЛ

Доктор, профессор, цагдаагийн хурандаа Бөхчулууны Бат-Эрдэнэ

Боловсрол:

ЗХУ-ын ДЯЯ-ны дээд сургуулийг эрх зүйч

ЗХУ-ын ДЯЯ-ны их сургуулийг хууль зүйн ухааны доктор

БСШУЯ-ны дэд профессор

Мэргэжил: Эрх зүйч

Ажлын туршлага:

Шинжээч, ахлах шинжээч

Тус сургуульд багш, ахлах багш, тэнхимийн эрхлэгч, эрдэмтэн нарийн бичгийн дарга,

Цагдаагийн сургууль, Удирдлагын сургуулийн захирал,

Хууль сахиулахын их сургуулийн Эрдэм шинжилгээ эрхэлсэн тэргүүн дэд захирал бөгөөд Шинжлэх ухаан технологийн газрын дарга,

Хууль сахиулахын их сургуулийн Сургалт, эрдэм шинжилгээ эрхэлсэн тэргүүн дэд захирал,

Хууль сахиулахын их сургуулийн Эрдэм шинжилгээ эрхэлсэн тэргүүн дэд захирал

 СУРГАЛТ ЭРХЭЛСЭН ДЭД ЗАХИРАЛ

Хууль зүйн доктор, цагдаагийн хурандаа Д.Эрдэнэбаатар

Боловсрол:

Цагдаагийн дээд сургуулийг хуульч, бакалавр

Удирдлагын академийг төрийн удирдлагын зохион байгуулагч, менежер

БНЭУ-ын Дэлигийн их сургуулийг харьцуулсан эрх зүй, магистр

АНУ-ын Холбооны мөрдөх товчооны Үндэсний академи

Хууль сахиулахын их сургуулийг хууль зүйн доктор

Мэргэжил: Хуульч-эрх зүйч, удирдлагын менежер

Ажлын туршлага:

Улаанбаатар хотын Цагдаагийн газарт цагдаа

Нийслэлийн Сүхбаатар дүүргийн цагдаагийн хэлтэст мөрдөн байцаагч, ахлах мөрдөн байцаагч

ЦЕГ-ын Улсын Мөрдөн Байцаах газрын Албан тушаалын гэмт хэрэг мөрдөх, Албан тушаал, эдийн засгийн гэмт хэрэг мөрдөх, Хүнд гэмт хэрэг мөрдөх, Тамгын хэлтэст тус тус ахлах мөрдөн байцаагчаар

Цагдаагийн ерөнхий газрын Хуулийн тасаг, хэлтэст ахлах байцаагч, чиглэлийн ахлах байцаагч, хэлтсийн дарга

Цагдаагийн ерөнхий газрын дэд бөгөөд дотоод хяналт, аюулгүй байдлын газрын дарга

Хууль зүйн яамны Бодлогын хэрэгжилтийг зохицуулах газрын дарга

Цагдаагийн ерөнхий газрын дэд дарга

Хууль сахиулахын их сургуулийн Эрдэм шинжилгээ, хөгжлийн хүрээлэнгийн захирал

Мөн сургуулийн Цагдаагийн сургуулийн захирал

2017 оны 12 дугаар сарын 04-ний өдрөөс тус сургуулийн Сургалт эрхэлсэн дэд захирлаар томилогдон ажиллаж байна.

 

 ЗАХИРГААНЫ УДИРДЛАГЫН ГАЗРЫН ДАРГА

 

мэдээлэл оруулаагүй байна

 

Хууль сахиулахын их сургуулийн Захиргааны удирдлагын газрын дарга

 ЦЭРГИЙН АЛБАНЫ ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ, АЮУЛГҮЙ БАЙДЛЫН ГАЗРЫН ДАРГА

Цагдаагийн дэд хурандаа Мөнхжаргалын Батбаяр

Боловсрол:

1993-1997 онд Цагдаагийн дээд сургуулийг эрх зүйч

Мэргэжил: хуульч, эрх зүйч

Ажлын туршлага:

Баянзүрх дүүргийн Цагдаагийн хэлтэст эрүүгийн төлөөлөгч

Сүхбаатар дүүргийн цагдаагийн хэлтэст хариуцлагатай зохицуулагч

Баянгол дүүргийн цагдаагийн хэлтэст хариуцлагатай зохицуулагч

Баянзүрх дүүргийн цагдаагийн хэлтсийн дэд бөгөөд гэмт хэрэгтэй тэмцэх тасгийн дарга 

Хууль сахиулахын их сургуулийн Цэргийн албаны зохион байгуулалт, аюулгүй байдлын газрын дарга

 САНХҮҮ, ХАНГАМЖ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ГАЗРЫН ДАРГА

Цагдаагийн хурандаа Пагмадоржийн Оростогоо

Боловсрол:

Магистр

Мэргэжил: Эрх зүйч

Ажлын туршлага:

Хэнтий аймгийн цагдаагийн газар эргүүлийн цагдаа, мөрдөн байцаагч, ахлах мөрдөн байцаагч

Хэнтий аймгийн цагдаагийн газрын Хүний нөөц, сургалт эрхэлсэн дэд дарга

Ховд аймгийн цагдаагийн газрын дарга

Хэнтий аймгийн цагдаагийн газрын дарга

Өмнөговь аймгийн цагдаагийн газрын дарга

Цагдаагийн ерөнхий газрын Захиргааны удирдлагын газрын дарга

Хууль сахиулахын их сургуулийн Санхүү, хангамж үйлчилгээний газрын дарга

 ХУУЛЬ САХИУЛАХЫН УДИРДЛАГЫН АКАДЕМИЙН ЗАХИРАЛ

Цагдаагийн хурандаа Пүрэвдоржийн Батбаатар

Боловсрол: Магистр

Мэргэжил: Хуульч

Ажлын туршлага:

Сонгинохайрхан дүүргийн цагдаагийн хэлтэст мөрдөн байцаагч

Хэнтий аймгийн цагдаагийн газарт мөрдөн байцаагч

Улсын мөрдөн байцаах газрын Онц хүнд гэмт хэрэг мөрдөх хэлтэст ахлах мөрдөн байцаагч, чиглэлийн ахлах мөрдөн байцаагч

Сүхбаатар дүүргийн цагдаагийн хэлтсийн Мөрдөн байцаах тасгийн дарга

Улсын мөрдөн байцаах газарт хэлтсийн дарга, дэд дарга

Замын цагдаагийн газрын дэд бөгөөд ГХТГазрын дарга

Цагдаагийн ерөнхий газрын ГХТГазарт хэлтсийн дарга

Чингэлтэй дүүргийн Цагдаагийн 1-р хэлтсийн дарга

Цагдаагийн ерөнхий газрын тэргүүн дэд дарга

Мөрдөн байцаах албаны дарга

ХСИС-ийн Хууль сахиулахын удирдлагын академийн захирал

 

 ЦАГДААГИЙН СУРГУУЛИЙН ЗАХИРАЛ

Доктор, профессор,  цагдаагийн хурандаа Б.Болдбаатар

Боловсрол: 

ЗХУ-ын Дотоод хэргийн яамны удирдлагын академийг хуульч мэргэжлээр төгссөн.

ОХУ-ын Дотоод хэргийн яамны удирдлагын академид хууль зүйн ухааны докторын зэрэг хамгаалсан.

АНУ-ын Вашингтоны их сургуульд Хууль зүйн магистр хамгаалсан.

ОХУ, МУИС-ийн профессор зэрэгтэй

Канад, Тайланд, Япон улсад мэргэжил дээшлүүлсэн.

Мэргэжил:

Хуульч, Төрийн удирдлагын менежер

Ажлын туршлага:

Дорнод аймгийн цагдан сэргийлэх хэлтэст эрүүгийн төлөөлөгч;

Эрүүгийн ахлах төлөөлөгч, гүйцэтгэх албаны тасгийн дарга;

Дорнод аймгийн Цагдаагийн газрын эрүүгийн ажил эрхэлсэн дэд дарга;

Эрүүгийн цагдаагийн газрын Онц, хүнд зохион байгуулалттай гэмт хэрэгтэй тэмцэх хэлтэст ахлах төлөөлөгч, чиглэлийн ахлах төлөөлөгч, тасгийн дарга;

Эрүүгийн цагдаагийн газрын Онц, хүнд гэмт хэрэгтэй тэмцэх хэлтсийн дарга;

Эрүүгийн цагдаагийн газрын дэд дарга;

Улаанбаатар хотын Сонгинохайрхан дүүргийн Цагдаагийн хэлтсийн дарга;

Цагдаагийн ерөнхий газрын дэд дарга;

Дотоод хэргийн их сургуулийн захирал;

МУ-аас ОХУ-д суух элчин сайдын яамны зөвлөх бөгөөд Хууль зүй, дотоод хэргийн яамны ОХУ-д суух байнгын төлөөлөгч;

Хууль сахиулахын их сургуулийн Цагдаагийн сургуулийн захирал;

 ЭРХ ЗҮЙ, НИЙГМИЙН УХААНЫ СУРГУУЛИЙН ЗАХИРАЛ

Доктор,  дэд профессор, хурандаа Ваанчигийн Жавхланцогт

Боловсрол:

БХИС-ийн Хилийн цэргийн сургуульд хилийн албаны ажилтан, эрх зүйч

БХИС-ийн Хууль зүйн магистр

БХИС-ийн БХУА-д Цэргийн ухааны магистр

Цэргийн ухааны доктор

Мэргэжил: Хилийн албаны ажилтан, эрх зүйч

Ажлын туршлага:

Хилийн цэргийн дээд сургуулийн салбарын офицер, дамжааны захирагч багш

Хилийн цэргийн дээд сургуулийн Хилийн албаны тэнхимийн эрхлэгч

Хилийн цэргийн дээд сургуулийн Сургалтын бодлого төлөвлөлтийн албаны дарга

ДХИС-ийн Сургалтын бодлогын газрын арга зүйч, хэлтсийн дарга

ХСИС-ийн СБЗГ-ын Сургалтын бодлого, үнэлгээний хэлтсийн дарга

Хууль сахиулахын их сургуулийн Хилийн сургуулийн захирал

Эрх зүй, нийгмийн ухааны сургуулийн захирал

 ШҮҮХИЙН ШИЙДВЭР ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН СУРГУУЛИЙН ЗАХИРАЛ

Доктор, профессор, хурандаа Навааны Гантулга

Боловсрол:

ЗХУ-ын ДЯЯ-ны Рязень хотын дээд  сургуулийг хуульч-эрх зүйч

МУИС-ийн ХЗС-д хууль зүйн магистр

МУИС-ийн докторантур

ОХУ-ын Москва хотын Найрамдлын их сургуулийн аспирантурт суралцан хууль зүйн ухааны доктор

Цагдаагийн академийн дэд профессор

Мэргэжил: Эрх зүйч

Ажлын туршлага:

НАХЯ-ны системд төлөөлөгч

Цагдаагийн дээд сургууль, Цагдаагийн академид багш, ахлах багш, эрдэмтэн нарийн бичгийн дарга, сургалт, эрдэм шинжилгээ эрхэлсэн тэргүүн дэд захирал

Дотоод хэргийн их сургууль, Хууль сахиулахын их сургуулийн Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэлийн сургуулийн захирал

 ОНЦГОЙ БАЙДЛЫН СУРГУУЛИЙН ЗАХИРАЛ

Хурандаа Уламбадрахын Ганхөлөг

Боловсрол:

Монгол Улсын Их сургууль

ОХУ-ын Иргэний хамгаалалтын академи /магистр/

ХСИС-ийн Гамшиг судлалын докторант

Мэргэжил: “Нийгэм судлаач”, “Иргэний хамгаалалтын команд–штаб, оператив–тактик”

Ажлын туршлага:

АТАнгид гамшиг судлалын багш, Эрэн хайх, аврах бүлгийн дарга, Штабын даргын үүрэг гүйцэтгэгч,

ОБЕГ-ын Сургалт сурталчилгааны хэлтсийн мэргэжилтэн, Урьдчилан сэргийлэх хяналтын хэлтсийн ахлах мэргэжилтэн,

ДХИС, ХСИС-ийн Гамшгаас хамгаалах албаны тэнхимийн эрхлэгч,

ХСИС-ийн Онцгой байдлын сургуулийн захирал

 АХЛАХ СУРГУУЛИЙН ЗАХИРАЛ

Цагдаагийн хурандаа Дашдаваагийн Батбилэг

Боловсрол:

ЗХУ-ын ДЯЯ-ны академи

ОХУ-д удирдлагын академи

Магистр

Мэргэжил: эрх зүйч, төрийн  удирдлагын менежер

Ажлын туршлага:

Цагдаагийн байгууллагад төлөөлөгч, ахлах төлөөлөгч, тасгийн дарга, дэд дарга

Дотоод хэргийн их сургуулийн ажлын албаны дарга, Захиргааны удирдлагын газрын дарга

Эрх зүй, нийгмийн ухааны сургуулийн захирал

Ерөнхий боловсролын ахлах сургуулийн захирал 

 АХИСАН ШАТНЫ БОЛОВСРОЛЫН СУРГУУЛИЙН ЗАХИРАЛ

Доктор, дэд профессор, цагдаагийн дэд хурандаа Жаргалсайханы Мөнхболд

Боловсрол:

Цагдаагийн академи

Шихихутуг хууль зүйн дээд сургууль

ОХУ-ын Москва хотын ДЯЯ-ны их сургууль

Доктор, дэд профессор

Мэргэжил: Эрх зүй-судлаач

Ажлын туршлага:

Шүүхийн Шийдвэр Гүйцэтгэлийн Ерөнхий Газар

Сүхбаатар Дүүргийн цагдаагийн хэлтэст эрүүгийн төлөөлөгч

Эрүүгийн цагдаагийн газрын V хэлтэст

Эрүүгийн цагдаагийн газрын IV хэлтэст

Цагдаагийн академийн сургалтын арга зүйч

Дотоод хэргийн их сургуулийн МДСА-ны дарга

Хууль сахиулахын их сургуулийн МДСА-ны дарга

Хууль сахиулахын их сургуулийн Төгсөлтийн дараах сургуулийн захирлын үүрэг гүйцэтгэгч, сургуулийн захирал

Хууль сахиулахын их сургуулийн Ахисан шатны боловсролын сургуулийн захирал

 АХЛАГЧИЙН СУРГУУЛИЙН ЗАХИРАЛ

Цагдаагийн хурандаа Галсандоржийн Ганбаатар

Боловсрол:

Цагдаагийн дамжаа

Цагдаагийн дээд сургуулийг эрх зүйч

Удирдлагын академи, төрийн удирдлагын менежер

Удирдлагын академид магистр

Цагдаагийн академид докторант

Мэргэжил: Эрх зүйч

Ажлын туршлага:

Эргүүл хамгаалалтын тусгай хэлтэст эргүүлийн цагдаа

Хэсгийн байцаагч, хэрэг бүртгэгч, эрүүгийн төлөөлөгч, БГД-ийн Цагдаагийн хэлтсийн эрүүгийн ажил эрхэлсэн дэд, эрүүгийн тасгийн дарга, ЭЦГ-ын Онц хүнд гэмт хэрэгтэй тэмцэх хэлтсийн тасгийн дарга

Нийслэлийн цагдаагийн газрын Хэв журмын хэлтсийн дарга

Мэргэжил сургалтын төвийн дарга, 

Ахлагчийн сургуулийн захирал

 ХИЛИЙН СУРГУУЛИЙН ЗАХИРАЛ

Мэдээлэл оруулаагүй байна

 ЭРДЭМ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ХҮРЭЭЛЭНГИЙН ЗАХИРАЛ

Доктор, цагдаагийн хурандаа М.Эрдэнэбаяр

Боловсрол:

НАХЯ-ны Цагдан сэргийлэх дээд сургууль,

ХСИС-ийн докторантур,

Хууль зүйн ухааны доктор,

Мэргэжил: Эрх зүйч

Ажлын туршлага:

Цагдаагийн байгууллагад мөрдөн байцаагч, ахлах мөрдөн байцаагч,

СБД-ийн цагдаагийн хэлтсийн Хулгайн гэмт хэргийг мөрдөх хэсгийн дарга,

СХД-ийн Цагдаагийн хэлтсийн дэд дарга,

ХСИС-ийн Цагдаагийн сургуулийн цагдаагийн эрх зүйн тэнхимийн эрхлэгч

ХСИС-ийн Эрдэм шинжилгээний хүрээлэнгийн захирал

 

Буцах