Элсэлтийн цахим бүртгэл

ДОТООД ХЭРГИЙН ИХ СУРГУУЛЬД ЭЛСЭХИЙГ ХҮСЭГЧИЙН АНХААРАЛД

 2018-2019 оны хичээлийн жилийн элсэлтийн бүртгэлийн талаарх мэдээлэл

2018-2019 ОНЫ ХИЧЭЭЛИЙН ЖИЛД ХУУЛЬ САХИУЛАХЫН ИХ СУРГУУЛИЙН БАКАЛАВРЫН ХӨТӨЛБӨРТ ЭЛСҮҮЛЭХ ЧАНСААНЫ ОНОО

ЭЛСЭЛТИЙН ШАЛГАЛТЫН ЖУРМЫГ ЦАХИМ ХЭЛБЭРЭЭР ТАТАЖ АВАХ

ЭЛСЭЛТИЙН ЦАХИМ БҮРТГЭЛД БҮРТГҮҮЛЭХ

ЭЛСЭЛТИЙН ЦАХИМ БҮРТГЭЛД БҮРТГҮҮЛЭГЧДЭД ЗОРИУЛСАН ЗӨВЛӨМЖ

ЭЛСЭГЧДЭД ЗОРИУЛСАН БИЕ БЯЛДРЫН ШАЛГАЛТЫН ЗӨВЛӨМЖ

 2017-2018 оны хичээлийн жилийн элсэлтийн бүртгэлийн талаарх мэдээлэл

ХУУЛЬ САХИУЛАХЫН ИХ СУРГУУЛЬД ЭЛСЭХИЙГ ХҮСЭГЧИЙН АНХААРАЛД

ЭЛСЭЛТИЙН ЦАХИМ БҮРТГЭЛИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА 2017 ОНЫ 6 ДУГААР САРЫН 16-НЫ ӨДРИЙН 20 ЦАГТ  ДУУССАН БОЛОХЫГ АНХААРНА УУ

БАКАЛАВРЫН ХӨТӨЛБӨРТ ЭЛСЭХИЙГ ХҮСЭГЧДИЙН СУДЛАХ ШААРДЛАГАТАЙ МАТЕРИАЛУУД:

ЭЛСЭЛТИЙН ШАЛГАЛТЫН ЖУРМЫГ ЦАХИМ ХЭЛБЭРЭЭР ТАТАЖ АВАХ

ЭЛСЭЛТИЙН ЦАХИМ БҮРТГЭЛД БҮРТГҮҮЛЭГЧДЭД ЗОРИУЛСАН ЗӨВЛӨМЖ

ЭЛСЭГЧДЭД ЗОРИУЛСАН БИЕ БЯЛДРЫН ШАЛГАЛТЫН ЗӨВЛӨМЖ

 2016-2017 оны хичээлийн жилийн элсэлтийн бүртгэлийн талаарх мэдээлэл

МАГИСТР, ДОКТОРЫН ЭЛСЭГЧДИЙН БҮРТГЭЛ 08-Р САРЫН 15-22-НЫ ХООРОНД ЯВАГДАНА

Хууль сахиулахын их сургууль нь 2016-2017 оны хичээлийн жилд магистрын 8, докторын 4 хөтөлбөрт элсэлт авна. Элсэхийг хүссэн алба хаагчдын бүртгэлийг 2016 оны 08 дугаар сарын 15-22-ны өдрүүдэд цахимаар бүртгэж, элсэлтийн шалгалтыг 2016 оны 08 дугаар сарын 25-28-ны өдөр өөрийн байранд зохион байгуулна.

МАГИСТР, ДОКТОРЫН СУРГАЛТАД ЭЛСЭХИЙГ ХҮСЭГЧДИЙН АНХААРАЛД

а) Тавигдах шаардлага:

Элсэхийг хүсэгч нь тухайн мэргэжлээр бакалаврын боловсрол, түүнтэй дүйцүүлэх боловсрол эзэмшсэн, тухайн байгууллагад 3-аас доошгүй жил үр бүтээлтэй ажилласан, дипломын голч дүн 3,0 (80%) дээш байна.

Элсэгчид зарлагдсан сэдвээс сонгон авч 10-аас доошгүй хуудас бүхий эссэг Хууль сахиулахын их сургуулийн сургалт эрдэм шинжилгээ, судалгааны ажлын стандартын дагуу бичсэн байна. Энэ нь шалгалтын 30 оноо байх болно.

Элсэгчдээс мэргэжлийн болон гадаад хэлний түвшин тогтоох шалгалтыг авна. Энэ нь шалгалтын 70 оноо байна.

бБүрдүүлж, бүртгүүлэх материал:

  • Өргөдөл (Их сургуулийн захиралд хандан);
  • Биеийн байцаалт (төрийн албан хаагчийн 1-р  маягтаар);
  • Иргэний үнэмлэхний хуулбар (баталгаажуулсан);
  • Бакалаврын диплом, хавсралт  хуулбараар (баталгаажуулсан), голч 3.0 (80%)-аас дээш;
  • Суралцагчийн ажлыг зохицуулан, түр чөлөөлөхийг зөвшөөрсөн харьяа байгууллагын албан бичиг; 
  • 3х4 хэмжээтэй гэрэл зураг 2% ;
  • Бүртгэлийн хураамж
  • Судалгааны ажлын агуулга, чиглэл, зорилгын талаар бичсэн эссэ (10-аас доошгүй хуудас)

Докторантурт элсэгч дараах материалыг нэмж ирүүлнэ:

  • Магистрын диплом, хавсралт (баталгаажуулсан хуулбар); голч 3,3 (85%)-аас дээш
  • Бүтээлийн жагсаалт

Жич: Элсэхийг хүсэгчид эссэг Graduate@leu.gov.mn хаягаар болон цаасаар ирүүлж, овог, нэрээ тодорхой бичнэ.  

Бүртгэлийг 2016 оны 08-р сарын 18-25 өдрийн хооронд хичээлийн байрны 5 давхарт Ахисан шатны боловсролын сургуулийн 538 тоотод явагдана.

 

БАКАЛАВРЫН ХӨТӨЛБӨРТ ЭЛСЭХИЙГ ХҮСЭГЧДИЙН СУДЛАХ ШААРДЛАГАТАЙ МАТЕРИАЛУУД:

ЭЛСЭЛТИЙН ШАЛГАЛТЫН ЖУРМЫГ ЦАХИМ ХЭЛБЭРЭЭР ТАТАЖ АВАХ

ЭЛСЭЛТИЙН ЦАХИМ БҮРТГЭЛД БҮРТГҮҮЛЭГЧДЭД ЗОРИУЛСАН ЗӨВЛӨМЖ

ХУУЛЬ САХИУЛАХЫН ИХ СУРГУУЛИЙН НЭМЭЛТ ШАЛГАЛТАД ОРОХ ЭЛСЭХИЙГ ХҮСЭГЧДЭД ЗОРИУЛСАН ЗӨВЛӨМЖ

ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ҮЗЛЭГИЙН ЗӨВЛӨМЖ

НЭМЭЛТ ШАЛГАЛТЫН ХУУДАС ХЭВЛЭЖ АВАХ /Шалгалтын хуудсанд 4х3 хэмжээтэй зураг наана./

ХУУЛЬ САХИУЛАХЫН ИХ СУРГУУЛИЙН ЭЛСЭЛТИЙН ШАЛГАЛТЫН ЖУРМЫН ВИДЕО ТАНИЛЦУУЛГА

ШИНЭЭР ЭЛСЭГЧДЭД ТАВИГДАХ БИЕ БЯЛДАРЫН ШАЛГУУРЫН ВИДЕО БИЧЛЭГ

ХУУЛЬ САХИУЛАХЫН ИХ СУРГУУЛЬД ЭЛСЭХИЙГ ХҮСЭГЧИЙН АНХААРАЛД

ЭЛСЭЛТИЙН ЦАХИМ БҮРТГЭЛИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА 2016 ОНЫ 4 ДҮГЭЭР САРЫН 01-НИЙ ӨДРӨӨС 6 ДУГААР САРЫН 15-НЫ ӨДРИЙН ХООРОНД ЯВАГДАНА.

ЭРХ ЗҮЙН ХӨТӨЛБӨРӨӨС БУСАД БАКАЛАВРЫН СУРГАЛТЫН ХӨТӨЛБӨРҮҮДЭД ЭМЭГТЭЙ ЭЛСЭГЧИЙН ХЯНАЛТЫН ТОО БАТЛАГДААГҮЙ ТУЛ ЭДГЭЭР ХӨТӨЛБӨРҮҮДЭД ЭМЭГТЭЙ ЭЛСЭГЧИД БҮРТГҮҮЛЭХГҮЙ БАЙХЫГ АНХААРНА УУ.

ЭЛСЭЛТИЙН ШАЛГАЛТЫН КОМИСС 2016 ОНЫ ЭЛСЭЛТИЙН ЕРӨНХИЙ ШАЛГАЛТЫН ОНООГ БОЛОВСРОЛЫН ҮНЭЛГЭЭНИЙ ТӨВИЙН САНГААС ТАТАН АВЧ, ЭЛСЭХИЙГ ХҮСЭГЧДИЙГ ОНООНЫ ЭРЭМБЭЭР ЖАГСААН ШАЛГАРУУЛАХ ТУЛ ДЭЭР ДУРЬДСАН ӨДРҮҮДЭД ИРЖ БҮРТГҮҮЛЭХЭД 2016 ОНЫ ЭЛСЭЛТИЙН ЕРӨНХИЙ ШАЛГАЛТЫН БАТЛАМЖИЙГ ШААРДАХГҮЙ БОЛОХЫГ АНХААРНА УУ.

СУРГАЛТЫН ХЭЛТЭС

 

 

 

 

Буцах