Тактик, тусгай бэлтгэлийн тэнхим

Тактик, тусгай бэлтгэлийн тэнхим нь тэнхимийн эрхлэгч, цагдаагийн дэд хурандаа Г.Мөнхбат, багш, цагдаагийн ахмад Э.Хэрлэн, цагдаагийн ахмад Д.Отгонсүрэн, цагдаагийн ахмад Д.Батбаяр, багш, дэслэгч С.Мөнгөншагай, дасгалжуулагч багш, цагдаагийн ахлах дэслэгч Ш.Алтанбагана нарын бүрэлдэхүүнтэй ажиллаж байна. 

Тус тэнхим нь Ахлагчийн сургуулийн суралцагчид болон гэрээт харуул хамгаалалтын ажилтан бэлтгэх сургалтад хамрагдаж буй иргэдэд “Биеийн хүч, Галт зэвсэг, Тусгай хэрэгсэл” хэрэглэх онол, дадлага, тактик ажиллагааг эзэмшүүлэх сургалтыг Чадамжид суурилсан Модуль сургалтын батлагдсан хөтөлбөр, төлөвлөгөний дагуу явуулж, бусад тэнхимүүдийн үйл ажиллагаанд дэмжлэг үзүүлэн ажилладаг. 

СУРГАЛТЫН ҮЙЛ ЯВЦ

Буцах