Сургалтын хяналт, шинжилгээ

“ХУУЛЬ САХИУЛАХЫН ИХ СУРГУУЛИЙН СУРГАЛТАД АШИГЛАЖ БУЙ НОМ,
СУРАХ БИЧГИЙН ЧАНАР, АШИГЛАЛТ, ХҮРТЭЭМЖ”
СУДАЛГААНЫ ТАЙЛАН


Их сургуулийн захирлын 2015 оны 11 дүгээр сарын 09-ний өдрийн А/203 дугаар тушаалаар баталсан удирдамжийн дагуу ажлын хэсгийн ахлагчаар доктор (Ph.D), цагдаагийн хурандаа О.Зоригт, нарийн бичгийн даргаар доктор (Ph.D), цагдаагийн хошууч С.Гантулга, гишүүдээр доктор (Ph.D), цагдаагийн дэд хурандаа Ж.Мөнхболд, доктор (Ph.D), цагдаагийн хурандаа О.Цэцэгмаа, доктор (Ph.D), хурандаа Б.Алтангэрэл, хурандаа Ё.Хадхүү, онцгой байдлын хурандаа Б.Машбат, цагдаагийн дэд хурандаа Б.Пүрэвсайхан, цагдаагийн хошууч Б.Лхагвасүрэн, цагдаагийн ахмад Б.Ууганбаяр, цагдаагийн хошууч Ц.Мөнхзул нар ажиллаж, “Хууль сахиулахын их сургуулийн бүх шатны сургалтад ашиглаж буй ном, сурах бичгийн чанар, ашиглалт, хүртээмж, захиалгаар боловсруулах болон номын санд баяжилт хийх оюуны бүтээлийг тодорхойлох” судалгааг 2015оны 11 дүгээр сарын 10-аас 12 дугаар сарын 15-ны өдрийг хүртэлх хугацаанд хийв.

ДЭЛГЭРЭНГҮЙГ ЦАХИМ ХЭЛБЭРЭЭР ТАТАЖ АВАХ

Буцах