Мэргэжлийн тусгай бэлтгэл

Мэргэжлийн бэлтгэл гэж хууль сахиулах алба хаагчдад хууль сахиулах болон олон талт үүрэг гүйцэтгэх, бэлэн байдлыг хангахад чиглэсэн  зайлшгүй шаардлагатай цэргийн хэргийн болон сэтгэл зүйн, бие бялдар, тэсвэр хатуужлын талаархмэдлэг, чадвар, дадлыг эзэмшүүлэх зорилготой сургалтыг хэлнэ.

Мэргэжлийн сургалт бэлтгэлийн зарчим

Үндсэн зарчим

  • Сургалтыгбодит байдалд ойртуулсан байх
  • Ганцаараа буюу баг бүлгээрээ үүрэг гүйцэтгэхэд сургагдсан байх
  • Сонсогчдын аюулгүй байдлыг хангасан байх
  • Суралцах нөхцөл бололцоогоор хангасан байх
  • Заавал сурсан байх

Буцах